Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Friedl Vantomme

Kapellestraat 9

8020 Oostkamp

Hoofdapotheker: Friedl Vantomme

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0415 689 342

Machtigingsnummer APB: 312303

Telefoonnummer: 050 82 23 05

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.